Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

RAŽOŠANAS PROCESA PAPLAŠINĀŠANA

Projekta iesnieguma Nr.17-00-A00402-000061

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” ar  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000061 ir uzstādījis Rīgas iela 22, Rēzekne, Latvija, LV-4601:

 

1

Gaļas izsekojamības un uzskaites sistēma ar aprīkojumu

1 gab.

2

Termoformējoša vakūma iepakošanas iekārta

1 gab.

3

Bekona šķiņķa injicēšanas, fermentēšanas līnija

1 gab.

4

Horizontālais caurejošs plaucēšanas toveris ar saru atdalīšanas iekārta

1 gab.

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Fondi 26.06.2018