Saņemts atbalsts projektā "Ražošanas procesa paplašināšana"

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

RAŽOŠANAS PROCESA PAPLAŠINĀŠANA

Projekta iesnieguma Nr. 18-00-A00402-000093

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” ar  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Investīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000093 ir iegādājusies Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601:

1

Iepakošanas iekārta

1 gab.

2

Kūpināšanas krāsns 3 rāmji

1 gab.

3

Gaļas masas maisītājs ar pacēlāju

1 gab.

4

Gaļas maļamā iekārta ar pacēlāju

1 gab.

5

Desu masas pildīšanas iekārta ar uzkarināmo līniju

1 gab.

 
Fondi 04.07.2019